Butyrometer, apparat til bestemmelse av fettinnhold i melk og fløte. Ved sentrifugering eller henstand samles fettet i en gradert glassøyle og fettprosenten avleses direkte.