Brunkulltjære, fremstilles ved tørrdestillasjon av brunkull. Kan tjene som råstoff for fremstilling av visse petroleumsprodukter som bensin og smøreolje, men har nå liten industriell betydning. Den oljekvalitet som hadde betegnelsen solarolje (nå gassolje), ble utvunnet fra brunkulltjære.