Brannstyre, tidligere kommunalt organ med ansvar for brannsikkerhet på kommunalt nivå. Opphevet som følge av ny kommunelov av 1992. Ansvaret faller nå direkte på kommunestyret.