Brain drain, intelligensflukt, det at begavet og velutdannet arbeidskraft forlater hjemlandet.