Boreskip, skip som er spesialbygd for å bore etter petroleum til havs. Boringen foregår gjennom en åpning (eng. moon pool) midt i skipet. Skipet er utstyrt med flere ankere og/eller system for dynamisk posisjonering, slik at det kan holde seg rett over brønnen tross strømmer, vind og annen ytre påvirkning. Boreskip har ofte større lasteevne enn tradisjonelle, halvt nedsenkbare borerigger, og brukes også til fleksibel produksjon av mindre petroleumsfelt.