Boreingeniør, oljeselskapets inspektør som har det overordnede ansvaret for planlegging og konstruksjon av en petroleumsbrønn.