Gjennomskur, oppdeling av en tømmerstokk ved skjæring av parallelle snitt tvers gjennom stokken. De skårne bord vil være ukantet, tykkelsen er vanligvis ensartet. Brukes gjerne for spesialtømmer av god kvalitet der det er ønskelig å utnytte bredden best mulig. Ofte blir alle bord som tilhører samme stokk stablet sammen. De følges ad under tørking og selges samlet. I sagbruksprivilegienes tid hadde de uprivilegerte bruk (bondesager) bare lov å skjære ukantet trelast for omsetning på det lokale marked.