Bolteskåte er et kort metallstykke med hånd­tak, holder og sluttstykke, brukt som stengeinnretning.