Skåte er innen byggeteknikken en hovedgruppe beslag som holder et bygningselement fast ved å føre en bevegelig tapp slik at elementet låses, eventuelt inn i et sluttstykke. Skåter brukes i innredningsarbeider, som dørbeslag på én­fløy­ede dører hvor en skåte kan holde en dør fast i åpen tilstand; eller på tofløyet dør (kantskåte). Det kan brukes på den ene vindusrammen i vinduer med to sidestilte rammer uten post.