En blendering er et overdekket eller åpent skuddsikkert rom for anvisere og anviserapparater på skytebaner og skytefelt. I dagligtale blir begrepet skyttergrav brukt om det samme.