Skytebane, område med standplasser og nedslagsfelt (mål eller skivearrangementer) for presisjonsskyting med håndvåpen, f.eks. geværskytebane eller pistolskytebane. Se også skytefelt.