Blekfiol, flerårig art i fiolfamilien. 5–15 cm høy, smalt lansettformete, rundtannete blad, blåhvite–hvite blomster. Blekfiol vokser i vannkanten langs elver og sjøer og er funnet noen få steder i Sørøst-Norge.