Bladminerere, larver av forskjellige insekter som lever inne i blader, hvor de gnager eller minerer, dvs. spiser opp bladkjøttet uten å røre overhuds- eller underhudslaget. Gnagegangene kan variere fra smale, rette eller slyngete mineganger til store, uregelmessige plateminer. Se minerfluer og minermøll.