Bladkål, kål som, i motsetning til hodekål, har frittstående blad. Se kål.