Bløtjerninstrument, apparat for måling av elektrisk strøm eller spenning. Strømmen føres gjennom en fastmontert sylindrisk spole som påvirker en bevegelig kjerne av bløtt (ikke magnetisert) jern. Bevegelsen av jernkjernen avhenger av strømmens effektivverdi og overføres til en viser. Fordi det alltid er effektivverdien som måles, kan bløttjernsinstrumenter brukes til målinger av både like- og vekselstrømmer. Det er spesielt velegnet til å måle ikke-sinusformede vekselstrømmer, der andre typer måleinstrumenter ofte vil vise feil. Se også elektrisitet (måleinstrumenter).