Blåkinnbieter, fugleart i bieterfamilien. Ca. 31 cm lang, grønnere i drakten og har lengre hale enn vanlig bieter. Hekker spredt i Afrika og fra Midtøsten til India. Opptrer bare tilfeldig i Europa; påvist én gang i Norge.