Bjor er et eldre navn på øl, særlig utenlandsk øl. I Norge ble det brygget et mørkt, alkoholsvakt øl av bokkøltypen som ble kalt bjor i årene omkring første verdenskrig.