Billedmengde, eller bildet, er mengden av elementer en funksjon kan ta. For en funksjon f: M →N, så er billedmegden de verdiene f(x) hvor x gjennomløper hele definisjonsmengden M. Se ellers funksjon (mat.).