Bergsebra, eller vanlig sebra, Equus zebra,upartået hovdyrart i hestefamilien. Den minste av sebraartene, se sebraer.