Barnefødt, født og oppvokst (på et nærmere angitt sted).