Bantengfe, eller sunda-okse, Bos javanicus,partået klovdyrart i oksefamilien. En vill kvegart nær beslektet med gaurfe. Ca. 170 cm høy, med bøyde horn, ca. 60 cm lange hos oksene og ca. 30 cm hos kuene. Hvite ben. Lever i flatt eller småkupert terreng med glissen skog. Ble på Bali domestisert for lang tid siden, balife, og nyttes som trekkdyr og melkeprodusent. I vill tilstand forekommer den flere steder i Sørøst-Asia, samt på Sundaøyene og Java, men regnes som utrydningstruet.