Ballblom er i arkitektur-sammenheng et ornamentmotiv (som regel ut­hug­get i stein) som består av en halvlukket knopp: en ball plassert midt i en sirkulær «blomst». Den er ofte satt i rekker på buer, gesimsledd og grindverk. Ballblom-ornamenter er karakte­ristisk for engelsk arki­tektur i det 11–14. århundre, særlig ca. 1300–1350.