Bøyeprøve, eksperimentell prøve for bestemmelse av største bøyepåkjenning et materiale kan tåle (se bøying). Prøven er standardisert i utstyr og fremgangsmåte. Mest vanlig er at prøvestaven opplagres på to ruller i fastsatt avstand og belastes på midten. For sprø materialer avleses maksimal last ved brudd. Når seige materialer prøves, bøyes prøven omkring en dor, og man avleser antall bøyegrader når det åpner seg sprekker på stavens overflate.