Materialprøving

Materialprøving, metode for å fastlegge egenskaper hos råvarer og halvfabrikata, til dels også ferdigvarer og konstruksjoner, som er av betydning for bruken av materialene. Prøvingen beskjeftiger seg i første rekke med mekaniske egenskaper hos konstruksjonsmaterialer, videre med fysikalske egenskaper i anvendelser hvor disse er av betydning. Undersøkelsene foretas i regelen med små prøvestykker og under enkle prøvebetingelser, og en viktig oppgave blir derfor å utvikle grunnlag, teoretisk og empirisk, til å overføre prøveresultatene til de mer kompliserte vilkår som materialene opplever i virkelige konstruksjoner. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Materialprøving

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel