Materialprøving

Materialprøving blir gjort for å tallfeste de mekaniske egenskapene til metaller, plast, keramer og kompositter. Data fra prøvingene blir brukt direkte i arbeidet med å dimensjonere konstruksjoner og designe produkter. Med mekaniske egenskaper menes i denne sammenhengen styrke, stivhet, duktilitet (formbarhet), hardhet, slagseighet og sigefasthet. Hele artikkelen

Ny artikkel