Båre, (stor) bølge, brukt særlig i eldre poetisk språk.