Köln-Lindenthal, forhistorisk landsby funnet i utkanten av Köln ved arkeologiske utgravninger 1929–34. Utgravningene avdekket et system av stolpehull som vitner om husenes størrelse og plassering. Landsbyen er typisk for Donau-kulturen. Det er påvist sju ulike byggefaser. Dette er tolket slik at befolkningen, som var jordbrukere og drev svedjebruk, flyttet etter hvert som jorden nær landsbyen ble utarmet. Etter en årrekke med brakklegging ble så landsbyen bosatt igjen.