Autosom, et hvilket som helst kromosom i en organisme som ikke er et kjønnskromosom (allosom).