Autor, opphavsmann, forfatter, skaper av et verk el.l., jfr. auteur.