Autokatalyse, kalles det når farten på en kjemisk reaksjon økes eller nedsettes, dvs. katalyseres, av et stoff som dannes i reaksjonen. Et eksempel på autokatalyse er oppløsningen av kobber i fortynnet salpetersyre hvor farten øker etter hvert som det dannes kobberioner i løsningen.