Aurbu, i Gudbrandsdalen betegnelse på en liten matbu med jordgulv. Den kunne være gravd halvveis inn i bakken. Ofte var det et rom over selve aurbua, kalt aurloft el.l.