Om tyngdekraften (gravitasjonen) og om elektrisk og magnetisk tiltrekning. Se også elektrisitet og magnetisme.