Astrobotanikk, (av astro-), læren om betingelser for planter i rommet og på andre himmellegemer enn Jorden.