Asfærisk overflate, overflate på linse eller speil som er slepet slik at den ikke utgjør en del av en kule. Ved å la ett eller flere asfæriske elementer inngå i et objektiv, kan konstruksjonen gjøres enklere, samtidig som optiske feil reduseres; særlig sfærisk aberrasjon.