Arm-chair strategist, lenestolstrateg, betegnelse fra første verdenskrig på briter som satt hjemme og bare kritiserte det andre gjorde. Uttrykket ble hurtig utbredt over hele verden som betegnelse på politiske kannestøpere og folk hvis samfunnsmessige innsats innskrenker seg til å rakke ned på enhver som forsøker å utrette noe positivt.