Økning av verdi. Appresiering av et lands pengeenhet vil si hevning av dens verdi uttrykt i andre lands pengeenheter. Motsatt: depresiering.Verb: appresiere.