Apomnemonevmata, minneverdige hendelser; dss. memoarer.