Antistase, motsetningsforhold som viser at noe som kunne være ønskelig, av andre grunner er uheldig eller betenkelig.