ansvar for kjøretøy

Vegtrafikkloven § 23 har bestemmelser om førers ansvar for kjøretøyets stand og last. Begrepet kjøretøy omfatter både kjøretøy med motor og kjøretøy uten motor såfremt de er ment å kjøres på bakken uten skinner. En tråsykkel er derfor et kjøretøy som går inn under denne bestemmelsen. De mer spesifikke krav til teknisk tilstand og hvordan lasten skal sikres finnes i kjøretøyforskriften.

Førers ansvar.

Vegtrafikkloven skiller mellom ansvaret før kjøringen starter og ansvaret under bruken. Før kjøringen starter skal fører å forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Begrepet "forvisse seg" innebærer en meget streng aktsomhetsplikt med krav om inngående kunnskap om kjøretøyets tekniske tilstand og at det oppfyller alle forskriftsmessige krav. I forhold til den "jevne" bilfører må uttrykket likevel tolkes mindre strengt, bl.a. kan det ikke kreves noen inngående innsikt i tekniske forskrifter. Før kjøringen starter må fører kontrollere at kjøretøyet er trafikksikkert. Det omfatter bremser, lys, herunder blinklys, speil, sikt (fjerne snø og is), dekk og horn. Kravet til kontroll omfatter også at lasten er forsvarlig og forskriftsmessig sikret. Nærmere regler om sikring av last fremgår av "Forskrift om bruk av kjøretøy, kap. 3". Kravet til sikring varierer etter situasjonen. Det er f.eks. forskjell på privatbilen med takbagasje og lastebilen med mange tonn på planet. Grunnvilkårene er likevel de samme. Forskriftens § 3-2 pkt 1 krever at gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig. Godset skal videre være sikret slik at det ikke volder skade eller fare, sleper på vegen, faller av eller skaper unødig støy.

Under bruken av kjøretøyet skal fører sørge for at kjøretøyet er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. Denne formuleringen betyr ikke at det stilles mindre krav til aktsomhet under bruken enn før kjøringen startet. Særlig når det gjelder last innebærer kravet at den må kontrolleres underveis. Dette gjelder særlig for last på tak, lasteplan og henger, men også gods inne i kjøretøyet kan forskyve seg eller løsne.

Eiers ansvar.

§ 23. 2.ledd stiller også krav til eier eller den som på eiers vegne har rådighet over kjøretøyet. Krevet er at eieren ikke skal la kjøretøyet bli brukt dersom det ikke er forsvarlig stand. I dette ligger et krav om at kjøretøyet må være trafikksikkert. Kravet til eier gjør seg mest gjeldene når det er flere førere som skifter mellom kjøretøyene, for eksempel i et busselskap. Det kan ikke forventes at en bussjåfør som tar over en buss etter en kollega skal foreta en grundig kontroll. Han må kunne stole på at vedlikeholdsavdelingen sørger for et forsvarlig ettersyn av hver buss og at den ikke blir tillat brukt hvis den har trafikkfarlige mangler. I mange tilfeller vil det være interne instrukser som krevet at en fører som oppdager mangler, varsler eier om dette umiddelbart og ved det fører ansvaret over på eier.

Les mer i store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg