Om kjøretøyer som kan bevege seg både på land og i vann. Se amfibiekjøretøy.