Amarantmelde, ettårig urt i amarantfamilien. Ca. 80 cm høy; grenet stengel med smale blad som er hvite på undersiden. Tilfeldig innført art i Norge, funnet på avfallsplasser.