Akvamanile, (av akva- og lat. 'flyte'), vannkanne som ved den katolske gudstjeneste brukes av presten ved den liturgiske håndvask (se ablusjon). De middelalderlige akvamaniler var støpt i bronse, oftest i form av dyr.