Airborne laser, laservåpen til bruk mot taktiske, ballistiske missiler; under utvikling av det amerikanske luftforsvaret (US Air Force) og en gruppe bestående av bl.a. Boeing og Lockheed Martin. ABL er et mobilt, regionalt system, tilpasset en Boeing 747-400F. Våpenet er tenkt benyttet sammen med fly utstyrt med varslingssystemet AWACS (Airborne Warning and Control System) eller satellitter. Disse vil registrere fiendtlige missilutskytningssiloer, og data vil bli overført til fly med laservåpen. En oppskytning vil registreres av flyets infrarøde sensorer, og en lavintensiv laser låses på målet og følger missilet. Avstand til målet, atmosfæriske forhold, flyets hastighet og missilets retning vil registreres av datamaskiner. En høyenergi laserkanon vil aktiviseres og ødelegge målet sekunder etter at det fiendtlige missilet er oppdaget. ABL-systemet vil ventelig ha en betydelig avskrekkingseffekt i og med at missilet ødelegges i startfasen, og avsenderen således vil kunne rammes av sin egen våpenlast. Systemet kan være operativt i 2008.