Agiasterion (gresk) er alterstedet i en basi­likakirke.