Aggravasjon, forverring, skjerping. Ordet brukes særlig om forsterkning av symptomer, at man mener at eller later som man er sykere enn man er. Verb: aggravere ‘gjøre mer graverende’. Se også simulering