Aditus er innenfor arkitekturen en åpning eller inngang.