A tempo, det at det tidligere tempo skal gjenopptas etter en tempoendring.