Zdenko Hans Skraup var en tsjekkisk kjemiker som i 1880 var den første til å utføre syntese av kinolin.