PF, opprettet 1976 som samarbeidsfront mellom de to zimbabwiske frigjøringsbevegelsene ZANU (Zimbabwe African National Union, ledet av Robert Mugabe) og ZAPU (Zimbabwe African People's Union, under Joshua Nkomo), som drev sin geriljakamp mot det hvite regimet i Rhodesia fra baser i nabolandene Zambia og Mosambik. Fronten deltok som en av de tre parter ved grunnlovskonferansen om Zimbabwe i London høsten 1979, og de to lederne stilte seg deretter i spissen for hver sin organisasjon. Samarbeidet utviklet seg siden til konflikt og maktkamp mellom de to lederne, hvor ZANU var den sterkeste. Partiet ble fra 1980 kjent som ZANU-PF. 1987 ble det igjen gjort avtale om samarbeid, da ZAPU ble tilbudt (og vedtok) å gå inn i ZANU-PF.