YH, tidligere hovedsammenslutning 1964–76. YH bygde på organisasjonene Befalets Fellesorganisasjon, Sivilforsvarets Befals- og Tjenestemannsforening, Statstjenestemennenes Landsforbund og Politiets Sentralorganisasjon. YH ble oppløst i forbindelse med etableringen av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Medlemstallet i YH var ved oppløsningen ca. 12 000.