Yellowstone River, elv i USA, begynner i Rocky Mountains i det nordvestlige Wyoming, renner gjennom Yellowstone Lake, nedenfor denne faller elven i to fossefall, Upper Fall med 33 m, og Lower Fall (også kalt Lower Yellowstone) med 94 m. Renner deretter ut i en dyp canyon gjennom Yellowstone National Park, går deretter i nordøstlig retning gjennom Montana, inntil den ved Union i North Dakota forener seg med Missouri, 1080 km lang, nedslagsfelt 181 300 km2.